fbpx

Complaints and Refunds

REKLAMACIJA ROBE

Reklamaciju pošiljke oštećene pri transportu do navedene adrese, obavezno je prijaviti FORMEL-u (dalje: Prodavatelj) u roku od 3 dana od preuzimanja pošiljke.

Potrebno je poslati fotografije oštećenog proizvoda na e-mail: prodaja@voip-shop.hr te kratki opis oštećenja i broj narudžbe.

Potrebno je i neophodno pregledati vanjska oštećenja prilikom preuzimanja pošiljke jer svojim potpisom potvrđujete da ste pošiljku primili od dostavljača u neoštećenom pakiranju.

JAMSTVO

Jamstvo se odnosi na tehničku ispravnost proizvoda i počinje teći od dana kupnje odnosno zaprimanja proizvoda u posjed a ostvaruje se u ovlaštenom servisu odnosno na našoj adresi.

U slučaju reklamacije odnosno mogućeg kvara koji podliježe uvjetima jamstva Kupac ima mogućnost:

 • Obratiti nam se na e-mail adresu: prodaja@voip-shop.hr a mi ćemo na upit odgovoriti u najkraćem mogućem roku te u dogovoru s Kupcem pronaći najbolje rješenje za kupca.
 • Donijeti reklamirani uređaj u naš prodajni centar gdje će naše osoblje preuzeti brigu o vašem uređaju te ispitati, otkloniti poteškoće ili uređaj zamijeniti adekvatnim.

Jamstvo ne pokriva kvarove i oštećenja nastala uobičajenim trošenjem, nepravilnim korištenjem ili nestručnim održavanjem. Također, jamstvo prestaje ukoliko kupac ili netko treći otvori uređaj te ga pokuša sam popraviti. Zamjena uređaja novim je moguća u slučaju nemogućnosti popravka od strane ovlaštenog servisa unutar jamstvenog roka.

POVRAT ROBE – Pravo na jednostrani raskid kupoprodajnog ugovora za fizičke osobe

Prema Zakonu o zaštiti potrošača (Narodne novine broj 41/14, 110/15) Kupac (navedeno vrijedi isključivo za fizičke osobe koje kupuju robu za namjene izvan svoje privredne djelatnosti) ima pravo u roku od 14 dana od preuzimanja artikla obavijestiti poduzeće na adresu e-pošte: prodaja@voip-shop.hr da odustaje od ugovora, bez potrebe navođenja razloga svoje odluke. Rok počinje teći dan nakon datuma preuzimanja artikla. Jedini trošak koji tereti potrošača u vezi s odustajanjem od ugovora je trošak povrata artikla. Artikle je potrebno vratiti prodavaču u originalnoj ambalaži s kompletnim priborom i dokumentacijom, bez vidljivih tragova korištenja!
U slučaju da maloprodajni Kupac odluči raskinuti ugovor o kupoprodaji na daljinu, može to učiniti bez navođenja razloga tako da nedvosmisleno i prije isteka roka obavijesti prodavatelja o raskidu ugovora o kupoprodaji na sljedeći način:

Putem obrasca za jednostrani raskid kupoprodajnog ugovora – Popunjeni obrazac zajedno s robom moguće je donijeti u naš prodajni centar ili poslati poštom na adresu: Formel d.o.o., Zagrebačka cesta 20, 10000 Zagreb ili e-mailom na adresu: prodaja@voip-shop.hr

Obrazac za jednostrani raskid kupoprodajnog ugovora možete preuzeti OVDJE

Obavijest o raskidu kupoprodajnog ugovora mora sadržavati sljedeće stavke:

 • Broj narudžbe
 • Broj računa
 • Ime i prezime
 • Adresa
 • Broj telefona
 • E-mail adresa
 • Nedvosmislenu izjavu o raskidu Ugovora na daljinu

Ukoliko Kupac jednostrano raskine ugovor o kupoprodaji, obvezan je o vlastitom trošku dostaviti kupljene proizvode prodavatelju. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe kako je definirano na samom obrascu za raskid ugovora.

Mogućnost raskida ugovora zakonski ne vrijedi za:

 • ugovor o uslugama koje je prodavatelj ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak kupca te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena
 • predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja prodavatelja, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora
 • predmet ugovora roba koja je naručena te izrađena po specifikaciji kupca ili koja je jasno prilagođena kupcu
 • predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave
 • ugovor sklopljen na javnoj dražbi
 • predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak kupca te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.
PRAVO NA OTKAZIVANJE NARUDŽBE

I prodavatelj i kupac mogu iskoristiti pravo na raskid ugovora (otkaz narudžbe) prije slanja robe na isporuku, uz povrat prethodno uplaćenih sredstava. Ukoliko prodavatelj iz bilo kojeg razloga ne može isporučiti plaćenu robu, povrat sredstava će biti izvršen u roku tri (3) radna dana. Ukoliko kupac odluči raskinuti ugovor (otkazati narudžbu) prije nego je roba poslana na isporuku, povrat sredstava će biti izvršen u roku tri (3) radna dana. Ukoliko kupac odluči otkazati narudžbu nakon što je ista poslana na isporuku, povrat sredstava će biti izvršen u roku tri (3) radna dana nakon povrata iste robe od strane kupca, umanjen za trošak dostave te za iznos kartične provizije (ako je roba plaćena kreditnom ili debitnom karticom).

X