fbpx

Pravila privatnosti

FORMEL d.o.o. kao vlasnik ovih Internet stranica ozbiljno shvaća zaštitu Vaših osobnih podataka.

Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Službeni list Europske unije L 119, 4.5.2016., str. 1., u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR), koja je u punoj primjeni od dana 25. svibnja 2018. godine u Republici Hrvatskoj i svim zemljama članicama Europske unije, kao i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18, u daljnjem tekstu: Zakon) odnosno sukladno pravnom okviru zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji te najboljoj europskoj praksi, tvrtka:

FORMEL d.o.o. Zagrebačka cesta 20, 10.000 Zagreb
OIB: 98470399801
MBS: 080188418
Odgovorna osoba: Željko Ćurković

se obvezuje da neće zloupotrebljavati osobne podatke iz obrasca narudžbe i ostalih kontakt formi, niti ih prosljeđivati trećim stranama i svojim poslovnim partnerima te je izradila ovu Izjavu o privatnosti i sigurnosti.

Ova pravila o privatnosti (“pravila”) objašnjavaju kako FORMEL d.o.o., Zagrebačka cesta 20, 10 000 Zagreb, (dalje u tekstu: “FORMEL”) prikuplja, koristi i upravlja vašim osobnim podacima koji se nalaze na web stranici i koji su FORMEL-u dostupni korištenjem web stranice https://voip-shop.hr .

FORMEL je posvećen zaštiti i poštivanju vaše privatnosti. Pročitajte ova pravila pažljivo kako biste razumjeli zašto i kako prikupljamo vaše osobne podatke te kako će se oni koristiti. U pogledu osobnih podataka koje prikupljamo, FORMEL je “voditelj obrade”, odnosno onaj koji određuje potrebe za koje i sredstva kojima se osobni podaci obrađuju.

FORMEL kao pružatelj usluga web stranice https://voip-shop.hr  zauzima se za zaštitu privatnosti i osobnih podataka.

Ako nas želite kontaktirati u vezi ovih pravila ili u vezi vaših osobnih podataka, molimo vas da koristite sljedeće kontakt podatke:

Naziv tvrtke: FORMEL d.o.o.
Adresa: Zagrebačka cesta 20, 10.000 Zagreb, Hrvatska
E-pošta : voditelj@formel.hr

 

KAKO I KADA PRIKUPLJAMO VAŠE OSOBNE PODATKE

FORMEL osobne podatke prikuplja radi sklapanja i ispunjenja ugovora o kupoprodaji, evidencije ostvarenih narudžbi kupaca, jedinstvene identifikacije korisnika, analize poslovanja, marketinga, provedbe sustava nagrađivanja, dostave proizvoda, izrade dokumentacije vezane za kupoprodaju, tehničke podrške te autorizacije plaćanja putem kreditnih i debitnih kartica.

Više informacija o situacijama i okolnostima za prikupljanje vaših osobnih podataka možete pronaći ispod, u odjeljku “Za što ćemo koristiti vaše osobne podatke” Sjetite se da su to informacije o potencijalnim načinima korištenja osobnih podataka, s kojima se možete susresti kada posjetite našu web stranicu, ostvarite kupnju kod nas ili koristite naše usluge. U svakom od navedenih slučajeva, dobit ćete i jasne dodatne informacije o svrsi obrade podataka, a u nekim slučajevima osim toga trebat ćemo i vaše izričito dopuštenje za obradu.
Mi ne koristimo vaše osobne podatke u marketinške svrhe osim ako nam ne kažete da se s time slažete. Ako želite da vam pošaljemo detalje o našim proizvodima, uslugama, ponudama i promocijama, molimo da se pretplatite na naš newsletter. Za više informacija posjetite odjeljak “Marketing”.

Prema vašim osobnim podacima odnosimo se kao prema povjerljivim podacima, a pravilno ih štiti FORMEL i/ili naši pouzdani partneri, a za više informacija pogledajte odjeljak: “Dijeli li FORMEL podatke s trećim stranama”.

KOJE PODATKE PRIKUPLJAMO DIREKTNO OD VAS

Kada se korisnik uključi u određene aktivnosti na web stranici https://voip-shop.hr  kao što su pretplata na newsletter, pridruživanje programu lojalnosti, otvaranje korisničkog računa, korištenje internetske trgovine, ispunjavanje anketa, objavljivanje komentara, objavljivanje sadržaja, sudjelovanje u natjecanjima ili nagradnim igrama, slanje povratnih informacija, traženje informacija o uslugama, javljanje na oglas za posao, FORMEL može od korisnika zatražiti davanje određenih dodatnih osobnih podataka. U tom slučaju, prije davanja dodatnih osobnih podataka korisnik je obvezan proučiti Pravila privatnosti i Opće uvjete poslovanja te pristati na njihovu primjenu u odnosu na dodatne podatke.

Ovisno o vrstama aktivnosti, neki su od traženih podataka određeni kao obvezni, a neki kao dobrovoljni. Ako korisnik ne želi pružiti obvezne podatke za aktivnost koja ih zahtijeva, istome neće biti dopušteno uključivanje u tu aktivnost.

FORMEL prikuplja i koristi osobne podatke kako bi korisnicima omogućio korištenje usluga i aktivnosti putem web stranice https://voip-shop.hr, unaprijedio rad web stranice https://voip-shop.hr, stvorio bazu podataka korisnika u svrhu unapređenja usluge i/ili marketinga, kontaktirao korisnike radi dostave marketinških obavijesti, poboljšao oglašivačke i promocijske aktivnosti te analizirao upotrebu internetske stranice https://voip-shop.hr . Također, osobni podaci mogu se koristiti za rješavanje problema, provedbu administracijskih zadataka te uspostavljanje kontakta s korisnicima.

Na internetskoj stranici https://voip-shop.hr, FORMEL prikuplja sljedeće osobne podatke ispitanika: ime i prezime, lozinku, broj telefona, adresu, adresu e-pošte, adresu slanja proizvoda, adresu slanja računa, poštanski broj, grad, te OIB samo za tvrtke.

Uvid u osobne podatke korisnika mogu imati, u izvršavanju svoga djelokruga posla vezano za ugovore o kupoprodaji koje kupci sklapaju s FORMEL-om slijedeće osobe: pravne osobe koje sudjeluju u izvršavanju ugovora o kupoprodaji kao što su dostavne službe, informatička podrška, marketinška društva, društva koja su povezana s FORMEL-om, javna tijela koja zahtijevaju dostavu osobnih podataka u skladu s propisima koji obvezuju FORMEL, a o čemu FORMEL vodi propisane evidencije aktivnosti obrade.

 

KAKVA PRAVA NA PRIVATNOST IMATE

FORMEL poštuje da svaki korisnik treba imati mogućnost osigurati točnost, potpunost i ažuriranost svojih osobnih podataka.
Ako pak korisnik smatra da su njegovi osobni podaci netočni ili nisu ažurirani, može kontaktirati FORMEL slanjem na mail prodaja@voip-shop.hr

Imajte na umu da u bilo kojem trenutku imate pravo od FORMEL zatražiti sljedeće:

 

  • da vam omogući pristup vašim osobnim podacima
FORMEL možete pitati koje vaše osobne podatke koristi, a možete i tražiti pristup tim osobnim podacima. Imate pravo znati svrhu obrade, koje kategorije vaših osobnih podataka čuvamo, tijela ili kategorije tijela s kojima vaše osobne podatke dijelimo, razdoblje zadržavanja podataka, kao i izvor podataka u slučaju kada se podaci neizravno prikupljaju.
  • da vam osigura kopiju osobnih podatke koje čuvamo
Možete nas kontaktirati ako želite kopiju nekih ili svih osobnih podataka koje čuvamo o vama.
  • zatražiti ispravak pogrešnih podataka
Želimo da su vaše osobne informacije točne i ažurne. Možete nas tražiti da ispravimo ili uklonimo informacije koje mislite da su netočne ili zastarjele.
  • zatražiti brisanje osobnih podataka
Možete tražiti da zaustavi obradu ili čak tražiti brisanje osobnih podataka o vama koje čuvamo. Ako vaše osobne podatke trebamo za obavljanje neke ugovorne obveze prema vama, FORMEL bi mogao prestati biti sposoban za izvođenje takvih ugovornih obveza. Također, ako su vaši osobni podaci potrebni kako bi mogli ostvariti određene zakonske obveze (npr. porezne obveze), vaš zahtjev se možda neće moći ostvariti.
  • ograničavanje pristupa vašim podacima (nama i/ili trećim osobama) u određenim procesima ili u potpunosti
Ako želite pobijati točnost podataka, ili više ne trebamo osobne podatke za svrhu obrade, ali su oni vama potrebni za uspostavljanje, izvršenje ili obradu pravnih zahtjeva ili ste se protivili obradi po osnovi koju smatramo legitimnom, imate pravo tražiti ograničavanje obrade osobnih podataka.
  • podnijeti prigovor na način kako koristimo vaše podatke
Imate pravo na prigovor oko obrade osobnih podataka koja se temelji na pravnoj osnovi koju FORMEL smatra legitimnom.
  • zahtijevati prijenos podataka drugom vršitelju obrade (prenosivost prava)
Ako se obrada temelji na vašem pristanku ili se obavlja automatskim sredstvima, imate pravo tražiti od FORMEL prijenos podataka drugom vršitelju obrade.

Kako biste ostvarili bilo koje od gore navedenih prava molimo koristite FORMEL kontakt podatke iz odjeljka o privatnosti.

Ako niste zadovoljni kako smo prikupili ili upotrijebili vaše osobne podatke, možete podnijeti formalnu pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

GDJE SE ČUVAJU VAŠI OSOBNI PODACI

Osobne podatke koje prikupimo o vama čuvamo u sigurnom okruženju. Vaši osobni podaci su zaštićeni od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, uporabe, izmjena ili uništenja od strane bilo koje organizacije ili pojedinca.

Neki podaci još uvijek se pohranjuju u papirnatom obliku, ali imamo tendenciju digitalizirati sve osobne podatke koje obrađujemo. Obrađeni podaci pohranjuju se u našim prostorijama i IT sustavima, ali ponekad podatke pohranjujemo na servere naših pouzdanih davatelja usluga (trusted service provider).

FORMEL će osigurati da se osobni podaci korisnika drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumnu administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe FORMEL-a.

Prikupljeni podaci za svrhe navedene u ovim Pravilima bit će pohranjeni samo onoliko dugo koliko je to potrebno za ispunjenje navedenih svrha. Vaši se osobni podaci neće čuvati u obliku koji omogućuje da budete identificirani duže nego što FORMEL razumno smatra da je neophodno za ostvarenje svrhe za koju su prikupljeni ili obrađeni. FORMEL će određene osobne podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon odnosno propis koji obvezuje FORMEL na čuvanje podataka.

Ako ste nam dali privolu, vaše osobne podatke obrađivat ćemo do povlačenja privole. Ako izjavite osnovani prigovor na obradu osobnih podataka temeljem legitimnog interesa vaše osobne podatke nećemo obrađivati u budućnosti.

Ako je pokrenut sudski, upravni ili izvansudski postupak, osobni se podaci mogu pohraniti do kraja takvog postupka, uključujući i moguće razdoblje za izjavljivanje pravnih lijekova. FORMEL će određene osobne podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon odnosno propis koji obvezuje voditelja obrade na čuvanje podataka.

RAZMJENJUJE LI FORMEL PODATKE S TREĆIM OSOBAMA?

Zaštita privatnosti je nam važna, stoga nikada nećemo dijeliti vaše osobne podatke s trećom osobama osim za svrhe opisane u ovim Pravilima i Općim uvjetima poslovanja.

FORMEL surađuje s drugim kompanijama . To znači da ponekad dijelimo vaše osobne podatke, koristeći sigurne IT sustave. Kada tako postupamo podaci se prenose na servere koji se nalaze u EU ili u zemlji koja osigurava adekvatnu razinu zaštite u skladu s EU zakonodavstvom.

Uz navedeno, vaše osobne informacije možemo dati našim pouzdanim partnerima koji održavaju naš IT sustav ili pružaju usluge u ime FORMEL. Na primjer, za potrebe marketinga, financija, oglašavanje, obrade plaćanja, isporuke i druge usluge u i izvan FORMEL. Ti davatelji usluga su ipak dužni, prema relevantnim ugovorima, koristiti podatke koji su im povjereni samo u skladu s našim smjernicama i isključivo u svrhu koju smo strogo odredili. Također obvezujemo ih da adekvatno zaštitite vaše podatke i da ih smatraju poslovnom tajnom.

U nekim slučajevima, naši partneri koji pružaju usluge u ime ili za FORMEL mogu vaše podatke obraditi izvan Europske unije. Međutim, ugovori koje sklapamo s takvim subjektima obvezuju ih da vašim podacima postupaju s posebnim sigurnosnim mjerama u skladu s propisima na snazi u državama članicama Europske unije.

FORMEL ne bilježi niti ne pohranjuje transakcijske podatke korisnika potrebne za plaćanje putem kartica.

KOLIKO DUGO ĆE FORMEL ZADRŽATI VAŠE OSOBNE PODATKE

FORMEL neće zadržati vaše osobne podatke dulje od razdoblja za koje su podaci potrebni kako bi se ispunila svrha njihovog korištenja. Više informacija o razdobljima čuvanja određenih vrsta podataka nalazi se u odjeljku “Za što ćemo koristiti vaše podatke”.

ZA ŠTO ĆEMO KORISTITI VAŠE PODATKE

Možemo koristiti vaše osobne podatke na nekoliko različitih načina, uglavnom za obavljanje naših ugovornih obveza prema vama, ali ponekad i za poboljšanje vašeg iskustva kupnje, direktni marketing i sigurnosnih razloga.

OBRADA NALOGA I PRUŽANJE USLUGA

Kada obavite kupnju putem web trgovine, ovisno o slučaju, možda ćemo zatražiti da date određene osobne podatke koji su potrebni za pravilnu obradu vaše kupnje.

Kupac daje suglasnost da FORMEL može obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i statistike, za potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o proizvodima i uslugama, za potrebe informiranja o isporuci, za potrebe dostave promotivnih materijala, unaprjeđenja odnosa s kupcima te unapređenja usluga. FORMEL navedene podatke može davati trećim stranama u svrhu izvršavanja ugovora, zaštite interesa korisnika i FORMEL te sprječavanja eventualnih zloporaba, potrebe što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga FORMEL koji za rezultat imaju povećanje zadovoljstva korisnika.

FORMEL će čuvati osobne podatke onoliko koliko je to potrebno za svrhe predviđene ovim Pravilima i Općim uvjetima poslovanja.

Kako bi osigurali da se proizvodi i usluge koje kupite kod nas dostave na ispravnu adresu, vaše osobne podatke koji su potrebni za pružanje pojedinih usluga dijelimo s pouzdanim vanjskim partnerima (npr. vaše ime, adresa dostave i poruke uz isporuku koje ste naveli – poput doba dana kada želite primati dostavu). Osim osobnih podataka, FORMEL može od korisnika zatražiti i druge podatke kojima se iste ne može identificirati, te se ne smatraju osobnim podacima (primjerice podatke o načinu korištenja stranica, računalu, internetskom poslužitelju, preferencijama), a koje FORMEL omogućuju kvalitetnije, preciznije i osobnije odabiranje podataka za korisnike, unapređenje web stranice te dodatno usmjeravanje i prilagođavanje njezinih sadržaja korisnicima. Na temelju tih podataka FORMEL saznaje informacije o tome koji su sadržaji najpopularniji među kojim korisnicima.

 

KOLAČIĆI

Zadržat ćemo i procijeniti informacije o vašem nedavnom posjetu našoj web stranici i kako ste koristili različite dijelove naše web stranice radi analitičkih ciljeva, odnosno kako bismo razumjeli na koji način korisnici koriste naše web stranice.

Kako bi održavali web stranicu i osigurali da njezine funkcionalnosti budu na očekivanoj razini, FORMEL koristi tehnologiju poznatu kao “kolačići”. Kolačići su male datoteke koje se šalju na vaše računalo i možemo im kasnije pristupiti. Oni mogu biti privremeni ili trajni. Zahvaljujući kolačićima možete bez poteškoća pretraživati naše stranice te prikazivati rezultate koji su relevantni za vas. Kolačići nam pokazuju ono što zanima vas i druge posjetitelje naše web stranice, što nam pomaže da ju poboljšamo.

Više o kolačićima pročitajte u Pravilima o korištenju kolačića.

DRUGE WEB STRANICE

Ova Pravila privatnosti odnose se samo na upotrebu i korištenje podataka koje FORMEL prikuplja od korisnika (ispitanika). Druge web stranice kojima se može pristupiti putem web stranice www.voip-shop.hr  imaju vlastite izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načine njihovog korištenja i objavljivanja.
Ako preko web stranice www.voip-shop.hr korisnik posjeti jednu ili više drugih web stranica, FORMEL preporučuje korisnicima da pregledaju izjavu o povjerljivosti podataka te stranice.

FORMEL nije odgovoran za načine i uvjete rada trećih strana.

MARKETING

FORMEL će vam poslati informacije o našim proizvodima i uslugama za koje bi mogli biti zainteresirani samo ako se odlučite za to. Imajte na umu da čak i ako ste pristali primati naše marketinške poruke (newsletter), možete od primanja istih odustati u svakom trenutku.

STUPANJE NA SNAGU OVE PROMJENE PRAVILA O PRIVATNOSTI

Ova Pravila stupaju na snagu 01. sječnja 2022.

FORMEL zadržava pravo izmjene i dopune Pravila privatnosti te će isti biti objavljeni na ovoj web stranici.


 

 

X